Fotoarhiiv Kooliolme

Tähis: 21K-Fo-4-21

Nimetus:
TTÜ Inseneriteaduskonna ja Tallinna 21. Kooli Hea tahte koostöökokkulepe digiallkirjastamine.
Kes/mis on fotol:
Pildil Tallinna Tehnikaülikooli dekaan Arvo Oorn ja Talinna 21. Kooli direktor Meelis Kond digiallkirja andmas.
Kus foto tehtud on :
TTÜ Mektory
Dateering:
18.06.2018
Lisamärkmed:
Sõlmitav koostöölepe Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna 21. Kooli vahel seab eesmärgiks loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiaspetsialistide ettevalmistamise. Lepe näeb, et Eesti majanduse eduka ja konkurentsivõimelise arengu huvides on valmistada ette enam kõrge kvalifikatsiooniga tippinsenere.
TTÜ
Mektory
Koostöölepe
Allkirjastamine
Tehnoloogia
Insener
Arvo Oorn
Meelis Kond
2010ndad