Esemearhiiv Sümboolika

Tähis: 21K-Es-6-3

Nimetus:
Õpilasesinduse rinnamärk
Õpilasesindus