Lennuk (21K-Ki-1.1)

Tüüp Prefiks Info
21K-Ki-1.1-1 Jaak Põlluaas, Björn Piibur, Paco Ulman, Ivari Horm
 • Lisamärkmed: Kõige esimene Lennuki number
 • Fail 1: f35dcc5eaf0e3c65c59aa4f80f412932.jpg
 • Dateering: M|1998-12-01|1998-12-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Intervjuu Maarika Paunaga; kooli väitlusklubist artikkel; intervjuu Andres Kaeraga; Tallinna keskkoolide korvpalli meistrivõistlustest; Eesti euroskeptikutest; globaliseerumisest; muusikaarvustusi; pilte kooliolmest
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Jaak Põlluaas; Björn Piibur; Paco Ulman; Ivari Horm; Maarika Paun; Andres Kaera; 1990ndad; Väitlusklubi; Korvpall; 1990ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 1998
21K-Ki-1.1-2 Jaak Põlluaas, Björn Piibur, Ott Laanemets, Ivari Horm
 • Fail 1: d3bea4f415c007c769a999f855535cf5.jpg
 • Dateering: M|1999-01-01|1999-01-31|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Intervjuu Odette Lillemäega; artikkel uuest arvutiklassist; G5; artikkel Venemaa kunstinädalast (+pildid) ja reisist; artikkel jõulunädalast; intervjuu Mailis Hudilaineniga; pöördumine lugejatele; muusikaarvustusi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Björn Piibur; Ivari horm; Odette Lillemägi; G5; Kunstinädal; 1990ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, jaanuar 1999
21K-Ki-1.1-3 Jaak Põlluaas, Björn Piibur, Ott Laanemets, Ivari Horm
 • Fail 1: 2d10f0cd9c1fc9dc0284975ba4691673.jpg
 • Dateering: Y|1999-01-01|1999-12-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Artikkel õpilasomavalitsusest; 21. Kooli ajaloost; kooli sisseastumistingimused; paralleelklasside võrdlus (+lõpetanute statistika); intervjuu Sten-Kristjan Saluveeriga; lühiintervjuu Lennart Meriga; ettekanne kooli 95. aastapäeva ümarlauast; Eesti gümnaasiumidest
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Ivari Horm; Björn piibur; Jaak Põlluaas; Ott Laanemets; Lennart Meri; Ümarlaud; 95. aastapäev; Õpilasomavalitsus; Kooliajalugu; 1990ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, 1999
21K-Ki-1.1-4 Maria Ulfsak, Jaak Põlluaas, Björn Piibur, Ott Laanemets, Ivari Horm, Indrek Kukk
 • Lisamärkmed: Esimese väljaandmise perioodi viimane number, järgnes paariaastane paus.
 • Fail 1: 8fd1a14951b8994a3e3112140ee4e6fe.jpg
 • Dateering: Y|1999-01-01|1999-12-31|
 • Maht: 20 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Toimetuse pöördumine lugejatele; artikkel õppereisist Itaaliasse; artikkel Artur Pernast; intervjuu Jaan-Madis Uusväljaga; pilte kooliolmest; emakeele eksamist; abiturientide lõpuball; väljasõidust Nelijärvele; volbriõhtust; järjejutt (1/3); virtuaalmaailma ohud; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Maria Ulfsak; Ivari Horm; Björn Piibur; Artur Perna; Itaalia; Õppereis; Kultuurireis; Lõpuball; Nelijärve; Volbriõhtu; 1990ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 1999
21K-Ki-1.1-5 Karl J. Paadam, Kadri Bank, Anna Stepanova, Liis Lepik, Madis Vodja
 • Lisamärkmed: Uue väljaandmise perioodi esimene number. Hind 5 krooni.
 • Fail 1: bb6ca5010ae8f94ac143bd819ef401d7.jpg
 • Dateering: M|2002-03-01|2002-03-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Õpilasomavalitsuse organitest; G5; Intervjuu Naida Toomingaga kooli remondist; intervjuu Martin Aheriga; artikkel 21. Kooli väitlusvõistkonnast; artikkel KoKoKo’st; artikkel Toomas Ubast; muusikaküsitluse tulemused; Kesklinna Kaunitar 2002; mõtteteri elust; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; K. Paadam; K. Bank; A. Stepanova; L. Lepik; M. Vodja; Õpilasomavalitsus; G5; Naida Toomingas; Väitlusvõistkond; KoKoKo; Toomas Uba; Kesklinna Kaunitar; 2000ndad
 • Tiraaž: 200
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 2002
21K-Ki-1.1-6 Karl J. Paadam, Kadri Bank, Anna Stepanova, Liis Lepik, Madis Vodja, Maarja Kaljulaid
 • Fail 1: 8bc77fda906027b6eece6321d8ddcce3.pdf
 • Dateering: M|2002-12-01|2002-12-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: ERKI moeshow võitja 21. Kooli õpilane; intervjuu direktoriga kooli renoveerimisest; teade vargast koolis; artikkel Euroopa Noorte Rahvuslikust Sessioonist; artikkel haridusmessist Teeviit; retsensioonid „Nimed marmortahvlile“; artiklid ÕOV ja G5 kohta; rebaste ristimine; artikkel Läänemere Konverentsist; arvamusartikkel „Tondiraba vs Raua“; karikatuurid.
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; ERKI; Moeshow; Teeviit; Õpilasomavalitsus; G5; Rebased; Läänemere Konverents; Tondiraba; Karikatuur; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2002
21K-Ki-1.1-7 K. J. Paadam, K. Bank, A. Stepanova, L. Lepik, M. Vodja, M. Kaljulaid
 • Lisamärkmed: Kaane peal vale aastaarv. 2002. aasta asemel 2003. aastal väljaantud. Hind 5 krooni. Küljendus: Karl J. Paadam
 • Fail 1: 76bed7fdf003a8520c5acc78729b98e2.pdf
 • Dateering: M|2003-02-01|2003-02-28|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Koolimaja renoveerimise "Metamorfoos" pildid; koomiks; õpetajate ütlemisi; horoskoop; artikkel kooli renoveerimisest; artikkel koolibändist; G5; koolide kodulehe konkursi võitja;
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Madis Vodja; Anna Stepanova; Karl J. Paadam; Maarja Kaljulaid; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 2003
21K-Ki-1.1-8 Grete Sõõrumaa, Merili Johanson, Madis Ligema, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Marten Kuningas, Rasmus Toompere, Liisa Kivimäe
 • Lisamärkmed: Uus number, peale paariaastast pausi. Arvatavasti hetkel (2017) kasutusel oleva väljaannete nummerduse algus. Hind 5 krooni.
 • Fail 1: f145fb2c6c2856b10e54c24d8628b278.pdf
 • Dateering: M|2004-10-01|2004-10-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Vahetusõpilase Raul Potiseppa muljeid Šveitsist; pöördumine lugejatele; õpilasansambel Funktion; artikkel õpetaja Toivo Kalmanist; intervjuu direktor Naida Toomingaga kooli staadionist; artikkel uuest presiidiumist; artiklid söökla teemal; spordipäev; ettevõtluspäev; valikainetest; Õpioskuste võistlus; filmiarvustus; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Toivo Kalman; Raul Potisepp; Õpilasansambel; Funktion; Naida Toomingas; Presiidium; Söökla; Spordipäev; Valikained; Grete Sõõrumaa; Merili Johanson; Marten Kuningas; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2004
21K-Ki-1.1-9 Grete Sõõrumaa, Merili Johanson, Madis Ligema, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Henrik Nurste, Siim Vahtrus, Rasmus Toompere, Liisa Kivimäe
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 575857975e4eca40f3177556e3d43292.pdf
 • Dateering: M|2004-12-01|2004-12-31|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Artikkel koolivormist; „Mati traagiline kadumine“; vahetusõpilase Mari Aguri muljeid Saksamaast; vabatahtlikust tööst; Eesti Väitlusseltsi sünnipäev; teated; rebaste ristimine; politsei infotunnist; KoKoKo; artikkel kooli liftist; kontsertreis Saksamaale; artikkel koolilehest Ferrum News 1992 – Kunstinädalad; huumorinurk; ristsõna
 • Märksõnad: Lennuk; Mari Agur; KoKoKo; Ferrum News; Lift; Saksamaa; Väitlusselts; Rebased; Kunstinädal; Ristsõna; Grete Sõõrumaa; Merili Johanson; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2004
21K-Ki-1.1-10 Grete Sõõrumaa, Merili Johanson, Madis Ligema, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Henrik Nurste, Siim Vahtrus, Rasmus Toompere, Jana Suurthal
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni.
 • Fail 1: 685c083c52d4e93bb0536b317bf1f076.jpg
 • Dateering: M|2005-02-01|2005-02-28|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Vahetusõpilase Mari Aguri muljeid Saksamaast; viktoriin pedagoogide vahel; intervjuu Kahrut Elleriga; õpilasvahetus TTRK’ga; võrkpallivõistlus; noorteparlament; sõbrapäevast; teated; kooliraadiost; küsitlus abituuriumi eriala soovidest; kunstinädal; arvamusartikkel ürituste kärpimisest koolis; õpetajate ütlemisi; väljavõte koolilehest Ferrum News 1991 – Abistaja veerg
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Mari Agur; Saksamaa; KoKoKo; Rebased; Väitlusselts; Lift; Kunstinädal; Koolivorm; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 2005
21K-Ki-1.1-11 Grete Sõõrumaa, Merili Johanson, Madis Ligema, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Henrik Nurste, Siim Vahtrus, Rasmus Toompere, Jana Suurthal
 • Fail 1: 6fab43605c8959223dbceae6368465f6.pdf
 • Dateering: M|2005-03-01|2005-03-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge
 • Lühikirjeldus: Vahetusõpilase Iiris Oosalu muljeid Hollandist; uuest haridusreformist; teated; häirekellast; Kesklinna Kaunitar; intervjuu Mart Laariga; intervjuu õpetaja Hanna Toomiga; 11B klassi õppereisist Londonisse; kehalise kasvatuse tunnist; väljavõte koolilehest Ferrum News 1992 – Abistaja veerg; viktoriin pedagoogide vahel
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Hanna Toom; Holland; Iiris Oosalu; Mart Laar; London; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, märts 2005
21K-Ki-1.1-12 Grete Sõõrumaa, Merili Johanson, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Jana Suurthal, Iiris Oosalu, Siret Täks, Regina Sveik, Mihkel Künnapas, Mari-Liis Kobakene, Mari-Liis Saretok, Kerli Mutle, Laura Vetik, Maarja Mardik, Kätlin Armei, Tõnu Lepaots, Sandra Kuperjanov, Grete Rohi, Maarja Pähkel, Kadi Ird
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 151cd27652aa5c8221f164f5a1906d17.pdf
 • Dateering: M|2005-10-01|2005-10-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: (Esimene) Värviline
 • Lühikirjeldus: Käitumiskultuurist; presiidiumi valimistest; valikainetest; uuenenud hindamissüsteemist; kooli ventilatsioonist; artikkel algklassiõpilastest; teated; intervjuu õpetaja Eve Sildnikuga; artikkel uuest staadionist; e-koolist; uutest õpilastest; väljavõte koolilehest Ferrum News 1991 – Abistaja veerg; viktoriin pedagoogide vahel; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Eve Sildnik; Staadion; Ferrum News; ÕE president; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2005
21K-Ki-1.1-13 Grete Sõõrumaa, Jana Suurthal, Mari Krusten, Teele Tammeorg, Kätlin Armei, Kadri Ird, Rasmus Kariis, Mari-Liis Kobakene, Maarja Mardik, Kerli Mutl, Iiris Oosalu, Maarja Pähkel, Mari-Liis Saretok, Siret Täks, Laura Vetik
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: eccd26f1c92d67f3dadcb75cd18568e0.pdf
 • Dateering: M|2005-12-01|2005-12-31|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Värviline
 • Lühikirjeldus: Algklassiõpilaste jõulumõtted; tutvustus huvijuht Andres Kasest; artikkel õpilasfirmast Volli; õpetajate äratundmismäng; õpetajate ütlemisi; artikkel alkoholi- ja tubakavaba noortekohviku projektist
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Andres kask; ÕF Volli; Grete Sõõrumaa; Mari-Liis Kobakene; Maarja Pähkel; Laura Vetik; 2000ndad
 • Tiraaž: 467
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2005
21K-Ki-1.1-14 Grete Sõõrumaa, Jana Suurthal, Liisa Kivimäe, Teele Tammeorg, Mari Krusten, Kätlin Armei, Rasmus Kariis, Mari-Liis Kobakene, Mihkel Künnapas, Kadri Ird, Maarja Mardik, Kerli Mutle, Iiris Oosalu, Madle Puusepp, Maarja Pähkel, Mari-Liis Saretok, Siret Täks, Laura Vetik
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: ada0d4f659b3c3342517bc89540d71a0.pdf
 • Dateering: M|2006-02-01|2006-02-28|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Väriline
 • Lühikirjeldus: Peatoimetaja veerg; Raul Potisepa ja Anett Stukise muljeid vahetusaastast välismaal; artikkel bändist Sölgie Ämbor (s.h Karl-Erik Taukar); algklassiõpilaste sõbrapäevajutud; Hiina kunstinädal korraldajate pilgu läbi; õpetajate äratundmismäng; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Lennuk; Koolileht; Raul Potisepp; Sölgie Ämbor; Koolibänd; Hiina; Kunstinädal; Karl-Erik Taukar; 2000ndad
 • Tiraaž: 359
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 2006
21K-Ki-1.1-16 Mari-Liis Kobakene, Siim Loitme, Kätlin Armei, Madle Puusepp, Maarja Pähkel, Mihkel Künnapas, Liina Joonas, Laura Vetik
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 5c9a7443cb48f90b1ea38bfcd276d89e.jpg
 • Dateering: M|2006-05-01|2006-05-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Väriline
 • Lühikirjeldus: Õpilaste ootustest suvele; intervjuu õpetaja Siim Luhaga; Saksamaa sõpruskoolist – Gymnasium Corvinianum; koolielu uudiseid; huumorinurk „Propeller“; õpetajate äratundmismäng; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Siim Luha; Gymnasium Corvinianum; Saksamaa; Propeller; 2000ndad
 • Tiraaž: 250
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, mai 2006
21K-Ki-1.1-17 Mari-Liis Kobakene, Mihkel Künnapas, Mari-Liis Algma, Elise Salus, Madli Viigimaa, Nele Vobrück, Madleen Tamm-Damm, Hannelore Markson, Susie-Ann Viirg, Kristiina Kull, Ene-Liis Teppo, Doris-Marii Kondrat
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 72e7cc433750275e0c03c8dc66680d5e.jpg
 • Dateering: M|2007-11-01|2007-11-30|
 • Maht: 18 lk
 • Formaat: Värviline
 • Lühikirjeldus: ÕOV (ÕE) tulevikuplaanid; kooli uute õpilaste tutvustus; intervjuukoolibändiga B.A.G.; fotosid õpilaste riietusstiilidest; intervjuu õpetaja Linda Unduskiga; õpetajate äratundmismäng; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Linda Undusk; B.A.G.; Koolibänd; Artjom Savitski; ÕOV; ÕE; 2000ndad
 • Tiraaž: 350
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, november 2007
21K-Ki-1.1-18 Ene-Liis Teppo, Madleen Tamm-Damm, Maarja Kooskora, Aksel Lõbu, Heleri Tamme, Ellu Arula, Kreete Järv, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Liis Hirvoja, Kadi Parve
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: c80b079d80957e4631ffda2a887bb2d2.pdf
 • Dateering: M|2008-10-01|2008-10-31|
 • Maht: 20 lk
 • Formaat: Värviline
 • Lühikirjeldus: Artikkel kooli ajaloost „105-aastane 21. Kool“; 50 aastat muusika süvaõpet meie koolis; uute õpilaste tutvustus „Gümnaasiumi värske veri“; muljeid õppereisist „Avastamas imelist Itaaliat“; „Kultuurilugu“ – Margus Potisepa mõtteid YFU vahetusõpilasena; Ettevõtlus ja ettevõtlikkus; Noor Ettevõtja konverentsid 2008; Lastekas; naljanurk; kooli sünnipäeva ürituste kava
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Kool 105; YFU; Muusika süvaõpe; Itaalia; Ene-Liis Teppo; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2008
21K-Ki-1.1-19 Ene-Liis Teppo, Madleen Tamm-Damm, Maarja Kooskora, Aksel Lõbu, Heleri Tamme, Ellu Arula, Kreete Järv, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Liis Hirvoja, Kadi Parve
 • Lisamärkmed: Hind 10 krooni.
 • Dateering: M|2008-12-01|2008-12-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Värviline
 • Lühikirjeldus: Meedialaager; faktide nurk; Kultuurilugu: „Reis esteetilisse Jaapanisse“ – Tiina Meeri reisimuljeid; fotosid 2008 aastast s.h kunstinädal, kevadkontsert, 59. lend, lumekakk Joosep, rebaste ristimine, KoKoKo, kooli 105 sünnipäev, stiilipäev: nohikud; „Kreisi tänavatants või Austraalias elav onu“ – shuffle tantsusammust; Lastekas; horoskoop; retseptinurk
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Meedialaager; Jaapan; KoKoKo; Lumekakk Joosep; Kunstinädal; Ene-Liis Teppo; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2008
21K-Ki-1.1-20 Ene-Liis Teppo, Maarja Kooskora, Aksel Lõbu, Heleri Tamme, Ellu Arula, Kreete Järv, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Liis Hirvoja, Kadi Parve
 • Lisamärkmed: Hind 3 krooni
 • Fail 1: 1d88ef6684b4a3518f90f027d022b2d1.pdf
 • Dateering: M|2009-05-01|2009-05-31|
 • Maht: 8 lk
 • Lühikirjeldus: Uudiste nurk: Noisebleed kontsert, lõpuaktuste ajad, suvelaagrid, ÕF Roheline Jälg – Eesti parim õpilasfirma, ÕV (õpilasesinduse) valimised; artikkel koolibändist B.A.G -> Noisebleed; 3 psühholoogilist testi; Lastekas; nuputamisülesanded; tsitaadid; horoskoop 2009
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Noisebleed; ÕF Roheline Jälg; Ene-Liis Teppo; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, mai 2009
21K-Ki-1.1-21 Ene-Liis Teppo, Sirelyn Rääl, Aksel Lõbu, Maarja Kooskora, Ellu Arula, Kreete Järv, Karolina Kulle, Kadi Hainas, Kadi Viigi, Lisete Velt, Kristen Aigro, Alan Paas, Tuule Kivihall, Andrea Tamm
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 5de1a9a39391f19472e99117d883990b.pdf
 • Dateering: M|2009-10-01|2009-10-31|
 • Maht: 8 lk
 • Lühikirjeldus: Uudiste nurk: teadmiste võistlus, Euroopa keeletest, tervist edendavate ideede konkurss, noorte leiutajate konkurss, ülekooliliste ürituste plaan 2009/10 õppeaastal; „Ühistunne“ – lugu laulupeost; „Kuidas koolivestis lahe välja näha“ koos piltidega; Lastekas; ökonurgake; huvitavaid fakte
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Teadmiste võistlus; Koolivest; Laulupidu; Ene-Liis Teppo; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2009
21K-Ki-1.1-22 Aksel Lõbu, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Kadi Hainas, Alan Paas, Lisete Velt, Kadi Viigi, Kristen Aigro, Karoliina Kull, Karl Juudas
 • Lisamärkmed: Hind 10 krooni
 • Fail 1: bca8585607ac7626b688158b1991e97d.pdf
 • Dateering: M|2009-12-01|2009-12-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaadis
 • Lühikirjeldus: „Garderoob kooli pihipingina“; „Kingitus keskkonnale“; „Seagripp – inimese või meedia haigus?“; „Ülehinnatud ID-lapsuke“; „Kristiina Oomer – mõtisklused“; „Lauluga vägivalla vastu“; jõululugu; Lastekas; karikatuur Kahrut Ellerist
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Kristiina Oomer; Kahrut Eller; Aksel Lõbu; 2000ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2009
21K-Ki-1.1-23 Aksel Lõbu, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Kadi Hainas, Alan Paas, Lisete Velt, Kadi Viigi, Kristen Aigro, Karoliina Kull, Karl Juudas
 • Lisamärkmed: Hind 10 krooni
 • Fail 1: ca49ac08225a34702c6973d5fae2afee.pdf
 • Dateering: M|2010-03-01|2010-03-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: „Vari turvatundel“ – intervjuu kooli direktor Naida Toomingaga koolikiusamisel teemal; „Lugeda on hirmus lahe!“; intervjuu kirjanik Andrus Kivirähkiga; solistide konkurss „MI-NOOR 2010“ koos piltidega; aktiivõppepäev; moenurk; „Suuremad inspireerivad väiksemaid“ – 4c klassi leht Väike Lennuk; Lastekas; ristsõna
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Andrus Kivirähk; Naida Toomingas; Väike Lennuk; MI-NOOR; Aksel Lõbu; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, märts 2010
21K-Ki-1.1-24 Aksel Lõbu, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Kadi Hainas, Alan Paas, Lisete Velt, Kadi Viigi, Karoliina Kull
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 3743ac8f92d419da14a1ad60f4ad10f4.pdf
 • Dateering: M|2010-04-01|2010-04-30|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Kevadkontserdi eri: „Rahula leidmiseks kolm minutit“; „Pool sajandit Estonia kevadkontserte“ koos piltidega; õpetajate kommentaarid kevadkontserdist; pilte kevadkontserdist; 44.-50. kevadkontserdi teemade loetelu
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Kevadkontsert; Estonia; Aksel Lõbu; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, aprill 2010
21K-Ki-1.1-25 Kadi Hainas, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Karoliina Kull, Kadi Viigi, Alan Paas
 • Lisamärkmed: Hind 10 krooni
 • Dateering: M|2010-05-01|2010-05-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Elu vahetusõpilasena – Kristen Aigro kogemusi Ameerikas; Kuidas „sinine ime“ vallutas maailma – artikkel filmist „Avatar“; intervjuu bändiga Pollox; viktoriin-duell õpilasesinduse president vs asepresident; õpetajate ütlemisi; reklaam Väiksele Lennukile; pilte koolielust
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Väike Lennuk; Pollox; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, mai 2010
21K-Ki-1.1-26 Kadi Hainas, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Kadi Viigi, Karoliina Kull, Helen Mägi, Ann Kase, Marie Lisette Luha, Jaanika Jõe, Mark Antonius Puhkan, Anna Tamm, Katriin Mangus, Mariel Luuk, Ats Tani, Johanna Maria Paulson, Liisi Hint
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni
 • Fail 1: 3d6fd0a467d286474002a21f24322e26.pdf
 • Dateering: M|2010-10-01|2010-10-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Intervjuu vilistlane Uku Suvistega; Serve The City – mis see on?; Kool ja kodu ühisrindel; Uued gümnasistid, rebased!; Oma elu soundtrack ehk mida kuulab õpetaja Meeri?; koomiks M. A. Puhkanilt; Moelennuki üleskutse; Johannes Kristensen – uus elanik Pauna kabinetis; Süvenev lauamängu nakkus koolis; Kooliarmastus; horoskoop, huvitavaid fakte
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Uku Suviste; Moelennuk; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2010
21K-Ki-1.1-27 Kadi Hainas, Tuule Kivihall, Andrea Tamm, Susanna Mildeberg, Kristen Aigro, Kadi Viigi, Karoliina Kull, Helen Mägi, Ann Kase, Marie Lisette Luha, Jaanika Jõe, Mark Antonius Puhkan, Anna Tamm, Katriin Mangus, Ats Tani, Liisi Hint, Karl Juudas
 • Lisamärkmed: Hind 5 krooni/0,32€
 • Fail 1: 9c7206246ae5036485e2a244092676ec.pdf
 • Dateering: M|2010-12-01|2010-12-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Intervjuu vilistlase Marten Kuningaga; Kogu tõde koolikellast; Miks lugeda kooliajalehte?; Läänemereriikide projekt; Viis kooli on ühendanud oma jõu; Kutsekool – kas kehv alternatiiv gümnaasiumile?; viktoriin-duell füüsikaõpetaja Eve Sildnik vs ajalooõpetaja Ester Barkala; „Tibud Kampa“ – õpilasesinduse heategevusprojekt; horoskoop; õpetajate ütlemisi; M. A. Puhkani koomiks
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Marten Kuningas; Läänemere projekt; G5; Tibud Kampa; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2010
21K-Ki-1.1-28 Kadi Hainas, Kadi Viigi, Karoliina Kull, Kristen Aigro, Alan Paas, Ann Kase, Ats Tani, Jaanika Jõe, Marie Lisette Luha, Katriin Mangus, Anna Tamm, Liisi Hint, Mark Antonius Puhkan, Susanna Mildeberg, Kätlin Robas
 • Lisamärkmed: Hind 0,35€
 • Fail 1: 01c8c76ceb92ed78aa1a0fffdc6d6ad6.pdf
 • Dateering: M|2011-03-01|2011-03-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Intervjuu vilistlase Maarja-Liis Ilusaga; Ragadest progreni ehk mida kuulab õpetaja Suursaar?; Mida tähendab Teie jaoks emakeelepäev? – vastavad eesti keele õpetajad; Meie kooli tulevased maailmameistrid – judo; kooli väitlusklubi tutvustus; horoskoop; õpetajate ütlemisi; viktoriin; M. A. Puhkani karikatuur; omalooming: „Kevad on käes!“; Põnevate mängudega sisustatud vahetunnid
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Maarja-Liis Ilus; Emakeelepäev; Väitlusklubi; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, märts 2011
21K-Ki-1.1-29 Kadi Hainas, Susanna Mildeberg, Karoliina Kull, Kadi Viigi, Alan Paas, Liisi Hint, Jaanika Jõe, Ann Kase, Marie Lisette Luha, Katriin Mangus, Mark Antonius Puhkan, Kristin Ehala, Emma Johanna Lepasoo
 • Fail 1: 1dae258b8b3eef2348560996dce76c50.pdf
 • Dateering: M|2011-10-01|2011-10-31|
 • Maht: 4 lk
 • Formaat: Värviline, A3 formaat
 • Lühikirjeldus: Intervjuu bändiga ÕUN; Killukesi kunstiajaloo klassist; Robootikaring on avatud!; Liisa Maide vahetusõpilasest olemisest Ecuadoris; Karolini kööginurk; koomiks koolivestist – M. A. Puhkan; horoskoop; intervjuu vene keele õpetaja Alla Kirillovaga; Tere uued gümnasistid!
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; ÕUN; Robootikaring; Alla Kirillova; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2011
21K-Ki-1.1-30 Kadi Hainas, Susanna Mildeberg, Karoliina Kull, Kadi Viigi, Alan Paas, Liisi Hint, Jaanika Jõe, Ann Kase, Marie Lisette Luha, Katriin Mangus, Mark Antonius Puhkan, Kristin Ehala, Emma Johanna Lepasoo, Gerta Raidma, Lisette Starostin, Liina Sala, Ea Rist, Liisa Aavik, Airika Harrik
 • Lisamärkmed: Hind 0,40€
 • Fail 1: 4fe297cc4a90b396404fea6b2eb266c8.pdf
 • Dateering: M|2011-12-01|2011-12-31|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Moelennuk 2012 tutvustus; MI-NOOR 2012 tutvustus; Mida teeb õpetaja Meeri Peruus?; Goethe Instituudi rahvusvaheline teatriprojekt; „Tantsud tähtedega“ 21K edition; Uued õpilasfirmad hoogu sisse saamas; Karolini kööginurk; Õpilasfirma Student Networki reklaam; Aita valida kooli armsaim paar; horoskoop; õpetajate ütlemisi; huvitavaid fakte
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Moelennuk; MI-NOOR; Tantsud tähtedega; Student Network; Kadi Hainas; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2011
21K-Ki-1.1-31 Ann Kase, Kristin Ehala, Susanna Mildeberg, Kadi Hainas, Karoliina Kull, Alan Paas, Liina Sala, Emma Johanna Lepasoo, Liisi Hint, Mark Antonius Puhkan, Katriin Mangus, Brigitte Susanne Hunt, Ea Rist, Liisa Aavik, Airika Harrik, Gerta Raidma, Lisette Starostin
 • Lisamärkmed: Hind 0,40€
 • Fail 1: 5b42a1529c54a04a37da642fef6c1564.pdf
 • Dateering: M|2012-03-01|2012-03-31|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Lennuki toimetuse kohtumine Eesti Ekspressi peatoimetajaga; artikkel õpetajate streigist; „Lihtsad väljakutsed vürtsitavad meie elu“; Airika Harrik – meie kooli kirjanik; viktoriin-duell õpetajate Ave Arutamm ja Ivo Raenok vahel; Margareth Urbi kogemus vahetusõpilasena USAs; Karolini kööginurk; Kooli armsaim paar; moenurk; M. A. Puhkani karikatuur; horoskoop; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Õpetajate streik; Airika Harrik; Ann Kase; Kristin Ehala; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, märts 2012
21K-Ki-1.1-32 Ann Kase, Kristin Ehala, Liisi Hint, Mari-Ann Vellerand, Mark Antonius Puhkan, Emma Johanna Lepasoo, Liina Sala, Gerta Raidma, Airika Harrik, Liisa Aavik, Lisette Starostin, Ea Rist, Brigitte Susanne Hunt
 • Lisamärkmed: Hind 0,40€
 • Fail 1: 7ce867637eb0840c4399baedf7a5a1b9.pdf
 • Dateering: M|2012-05-01|2012-05-31|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Intevjuu abiturientidega; intervjuu vilistlane Erkki Peetsaluga; kokandusnurk; õpetajate ütlemisi; intervjuu õpilasfirma Sudent Network’iga; intervjuu õpilasesinduse president Kadi Linda Kiisaga; luulenurk; piltmõistatud; õpetajate suveplaanid; toimetuse soovid suveks
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Erkki Peetsalu; Student Network; Kadi Linda Kiisa; Ann Kase; Kristin Ehala; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, mai 2012
21K-Ki-1.1-33 Ann Kase, Kristin Ehala, Susanna Mildeberg, Mark Antonius Puhkan, Liina Sala, Liisi Hint, Emma Johanna Lepasoo, Liisa Aavik, Airika Harrik
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: e73d72b758c0ae931c676b3d2540757a.pdf
 • Dateering: M|2012-10-01|2012-10-31|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Rebased! Rebased!; Uus riiklik õppekava; Korrapidajad; Intervjuu vilistlane Andres Roosilehega; horoskoop; duell-viktoriin muusikaõpetajate Kadri Mägi ja Leelo Miileni vahel; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Andres Roosileht; Ann Kase; Kristin Ehala; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2012
21K-Ki-1.1-34 Mari Stepanjan, Britta Pung, Sigrid Paula Pukk, Airika Harrik, Epp Valdaru, Getter Vader, Anett Roosa, Meeri-Ann Ostrov, Maria Olman, Merlin Paggi, Brenda Tamm, Anny Urm
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: 012b9fba0c943b4836a1972775416180.pdf
 • Dateering: M|2013-04-01|2013-04-30|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Emakeelepäev; Tudengivarjuks Balti Filmi- ja Meediakoolis; intervjuu Moelennuki võitja, Getter Vaderiga; retseptinurk; Sildniku reisisoovitused; Brenda muusikanurk; õpetajate ütlemisi; horoskoop; Top soengud
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Emakeelepäev; Moelennuk; Getter Vader; Eve Sildnik; Britta Pung; Mari Stepanjan; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, aprill 2013
21K-Ki-1.1-35 Mari Stepanjan, Britta Pung, Sigrid Paula Pukk, Airika Harrik, Epp Valdaru, Markus Puidak, Getter Vader, Anett Roosa, Mairika Kõlvart, Meeri-Ann Ostrov, Maria Olman
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: a6a6b57ed7538c9e2706cefc7dd6e37e.pdf
 • Dateering: M|2013-11-01|2013-11-30|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Kooli sünnipäev; kooli ruumide uurimusartikkel; intervjuu uute gümnasistidega; „Huvitavad hobid“; „Meie andekad muusikud“; intervjuu presiidiumiga; tutipäev (+pildid); „Kes on vabatahtlik?“; järjejutt (II osa); viktoriin õpetaja ja õpilaste vahel; horoskoop; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Tutipäev; Õpilasesinduse presiidium; Kooli sünnipäev; Mari Stepanjan; Britta Pung; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, november 2013
21K-Ki-1.1-36 Mari Stepanjan, Britta Pung, Kristel Jakobson, Sigrid Paula Pukk, Cassandra Krass, Airika Harrik, Epp Valdaru, Maia Triin Melsas, Markus Puidak, Cassandra Herne, Getter Vader, Henri Erik Tammai, Anett Roosa, Mairika Kõlvart, Meeri-Ann Ostrov, Maria Olman
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: c886188ea1cb7d263a258a88826e9391.pdf
 • Dateering: M|2013-12-01|2013-12-31|
 • Maht: 8 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Meisterdamise nurk; jõululuuletusi; jõulupidu; KoKoKo (+pildid); aastahoroskoop; kooli ruumide uurimusartikkel; ristsõna; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; KoKoKo; Kooli ruumid; Inventariruum; Jõulupidu; Mari Stepanjan; Britta Pung; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2013
21K-Ki-1.1-37 Mari Stepanjan, Britta Pung, Kristel Jakobson, Sigrid Paula Pukk, Cassandra Krass, Airika Harrik, Epp Valdaru, Maia Triin Melsas, Markus Puidak, Cassandra Herne, Brenda Tamm, Getter Vader, Henri Erik Tammai, Mikk Tanel Oja, Linda Vainomäe
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: e1c8710da4484986c1585bcba850d430.pdf
 • Dateering: M|2014-04-01|2014-04-30|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: G5 õpilasvahetus; kooli õpilasfirmad; MTÜ Praktikum; sõbrapäevapidu; Vaba Lava meie koolis; vahetusõpilased; vahetusõpilase Margareth Urbi muljeid Ameerikast; kooli ruumide uurimusartikkel; Hollandi kunstinädal; õpetajate ütlemisi; horoskoop
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; G5; Õpilasfirmad; MTÜ Praktikum; Sõbrapäevapidu; Vaba Lava; Kooli ruumid; Hollandi kunstinädal; Mari Stepanjan; Britta Pung; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, aprill 2014
21K-Ki-1.1-38 Kristel Jakobson, Johanna Velt, Margaret Loik, Anna-Britt Pähkel, Marit Kobakene, Eliise Vasur, Liza Jermakova
 • Lisamärkmed: Hind 0,70€
 • Fail 1: 42de704bfd094db43258e196c575a0f0.pdf
 • Dateering: M|2014-11-01|2014-11-30|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Pöördumine lugejatele; „Mis on G5?“; rebastenädal; ristsõna; raamatusoovitusi; rubriik väiksematele – „Helikopter“, soovitusi ja ristsõna; intervjuu Karl-Erik Taukariga; vahetusõpilase Liisa-Maria Pihlaku muljeid Ameerikast; koogi retsepte; koomiks; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; G5; Rebaste nädal; Helikopter; Karl-Erik Taukar; Kristel Jakobson; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, november 2014
21K-Ki-1.1-39 Kristel Jakobson, Johanna Velt, Margaret Loik, Anna-Britt Pähkel, Marit Kobakene, Eliise Vasur, Liza Jermakova, Britta Pung, Cassandra Henre, Sigrid Paula Pukk
 • Lisamärkmed: Hind 0,50€
 • Fail 1: 725b32e2843f381ddbee71a1f7eb67c9.pdf
 • Dateering: M|2014-12-01|2014-12-31|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Intervjuu õpilasesinduse presiidiumiga; G5 logo konkursi võitja; Comeniuse projekt Eestis; Moelennuk; jõulunädal; kooli õpilasfirmad; lugemissoovitus; kunstinädal; intervjuu bändi Man Made Monkey’ga; artikkel uuest puhveti töötajast Marest; koogi retsept; õpetajate ütlemisi; ristsõna; piltmõistatus
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; G5; Comenius; Moelennuk; Jõulunädal; Õpilasfirma; Man Made Monkey; Kristel Jakobson; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2014
21K-Ki-1.1-40 Kristel Jakobson, Johanna Velt, Margaret Loik, Anna-Britt Pähkel, Marit Kobakene, Eliise Vasur, Liza Jermakova, Britta Pung
 • Fail 1: cab80045c4e99595f5123769e7324207.pdf
 • Dateering: M|2015-02-01|2015-02-28|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: G5; vastlakukli retsept; intervjuu 10A klassiga sõbrapäevast; artikkel õpetaja Merle Kaldjärvest; kooliraadio Rakett; kunstinädal; kooli õpilasfirmad; filmisoovitus; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; G5; Sõbrapäev; Kooliraadio Rakett; Kunstinädal; Õpilasfirmad; Kristel Jakobson; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, veebruar 2015
21K-Ki-1.1-41 Kristel Jakobson, Margaret Loik, Anna-Britt Pähkel, Marit Kobakene, Eliise Vasur, Liza Jermakova, Britta Pung, Sigrid Paula Pukk, Laura Elise Arvisto
 • Fail 1: f44fdc9be36432ef51f70759663df833.jpg
 • Dateering: M|2015-04-01|2015-04-30|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Õpilasesinduse presiidiumi valimised; novell „Maailmaparandaja“; filmiarvustus; kokandusnurk; tegemised kevadvaheajal; kunstinädal; viktoriin õpetaja ja õpilaste vahel; 1A klassi joonistusi; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; ÕE presiidiumi valimised; Kunstinädal; Kristel Jakobson; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, aprill 2015
21K-Ki-1.1-42 Marit Kobakene, Johanna Velt, Kristel Jakobson, Sandra Riiel, Margaret Loik, Paul Raud, Eliise Vasur, Markkus Millend
 • Fail 1: f631072ab346683afa9b480fe402af56.pdf
 • Dateering: M|2015-11-01|2015-11-30|
 • Maht: 16 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Nunnunäitus; filmisoovitusi; artikkel õpilasesindusest; artikkel kooli uuest direktorist; õpetajate päev; rebaste nädal (+pildid); vahetusõpilase Kaisa Potiseppa muljeid Prantsusmaast; ristsõna; õpetajate ütlemisi; koomiks
 • Märksõnad: Nunnunäitus; Kaisa Potisepp; Direktor; Rebaste nädal; Marit Kobakene; Koolileht; Lennuk; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, november 2015
21K-Ki-1.1-43 Marit Kobakene, Johanna Velt, Kristel Jakobson, Sandra Riiel, Margaret Loik, Paul Raud, Eliise Vasur, Markkus Millend
 • Fail 1: 273906cf2cbf79a730b94800f7fb776f.pdf
 • Dateering: M|2015-12-01|2015-12-31|
 • Maht: 20 lk
 • Formaat: Must-valge, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Toimetuse tutvustus; rubriik väiksematele – „Helikopter“, filmi- ja raamatusoovitused, ristsõna; viktoriin õpetaja ja õpilaste vahel; KoKoKo; kunstinädal; heategevuskontsert; jõulunädal; intervjuu vilistlase Mikk Mäega; intervjuud uute gümnasistidega; raamatuarvustus; vahetusõpilase Eduard Ülevainu muljeid Saksamaast; G5 tegemistest (+pildid); luulenurk; õpetajate ütlemisi; karikatuur
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Helikopter; KoKoKo; Kunstinädal; Heategevuskontsert; Jõulunädal; Mikk Mäe; G5; Marit Kobakene; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2015
21K-Ki-1.1-44 Marit Kobakene, Anna-Britt Pähkel, Joosep Heinsalu, Annaliisa Mäletjärv, Johanna Velt, Margaret Loik, Sandra Riiel, Roland Abel
 • Fail 1: 1f5814c778bc142c61bfb73a56a1edc7.pdf
 • Dateering: M|2016-04-01|2016-04-30|
 • Maht: 12 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Kunstinädalast intervjuud; G5 tegemistest (+pildid); gümnaasiumi suundadest; „10A ja sõbrapäev“; intervjuu vilistlase Veiko Tubiniga; muutused koolis 2015/16; rubriik väiksematele – „Helikopter“, raamatu- ja teatrisoovitused, „värvi ise“; kooli õpilasfirmad; nalja- ja luulenurk; õpetajate ütlemisi
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Kunstinädal; G5; Sõbrapäev; Veiko Tubin; Helikopter; Marit Kobakene; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, aprill 2016
21K-Ki-1.1-45 4d897b3fce8c02bf0bdb78e2f33c6f55.pdf
 • Dateering: M|2016-06-01|2016-06-30|
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, juuni 2016
21K-Ki-1.1-46 9094c7aabf13424a16958f823621fc93.pdf
 • Dateering: M|2016-12-01|2016-12-31|
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, detsember 2016
21K-Ki-1.1-47 f36a354520442f21b7c4d43069cd386d.pdf
 • Dateering: M|2017-01-01|2017-01-31|
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, jaanuar 2017
21K-Ki-1.1-48 David Truusa 12A, Hugo Jõks 11A, Kirke Britt Benjamin 11A, Kristiin-Heleen Toovis 11C, Maria Goldrin 11B, Marie Valdes 11B, Meeri Elisabeth Paltman 10A, Mirell Leskov 10B, Pillerin Kivipõld 11B, Renate Eensalu 12B, Andry Kenert Pedak 11B, Emily Mirelle Vutt 11C, Iris Ink 10C. Keeletoimetaja - õpetaja Leelo Valgma.
 • Fail 1: 514fa66124a9cc6db4f41d9e50991e3b.pdf
 • Dateering: M|2017-10-01|2017-10-31|
 • Maht: 24 lk
 • Formaat: Värviline, A4 formaat
 • Lühikirjeldus: Õppereis Ungarisse ja Austriasse; Võõrkeelte nädal; Rebaste retsimine; Kool numbrites; Õpetajate ütlemisi; Uute õpetajatega intervjuud; Klasside instagrammid; KOV 2017; Arvamusartikkel "Meie vabadus"; Davidi retseptinurk; Renate Eensalu muljed vahetusõpilasena Mehhikos; Raamatu-, teatri- ja filmiarvustused; Ristsõna ja Värvi ise.
 • Märksõnad: Koolileht; Lennuk; Marie Valdes; Leelo Valgma; Renate Eensalu; Mehhiko; Austria; Ungari; Õppereis; Võõrkeelte nädal; Rebased; Ristimine; Intervjuu; Instagram; 2010ndad
 • Nimetus: Koolileht Lennuk, oktoober 2017